Wypożyczalnia samochodów w stolicy

Poza podobieństwami, między wynajmem długoterminowym auta a leasingiem jest wiele różnic. Przede wszystkim najemca nie ponosi żadnych kosztów ani ryzyka związanego z korzystaniem z samochodów. Dlatego usługa taka jak wypożyczalnia samochodów Warszawa jest tak opłacalna.
Wypożyczenie samochodów dla firmy to doskonałe rozwiązanie.
W przypadku leasingu koszt i organizacja wymienionych czynności obciążają przedsiębiorcę. Płaci za nie jak właściciel i musi zajmować się zarządzaniem swoją flotą samochodową. Są to poważne obciążenia finansowe, zwłaszcza gdy samochód wzięty w leasing jest już po gwarancji okres gwarancji to z reguły tylko dwa lata. Mogą to być także kwoty o wiele większe od planowanych. Nigdy bowiem nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się zdarzy z samochodem użytkowanym przez leasingobiorcę, ile zapłacimy za serwisy, przeglądy, wymianę ogumienia, wynajęcie auta zastępczego na czas napraw i tym podobne. W przypadku wynajmu długoterminowego klient, płacąc comiesięczne stałe raty, dokładnie wie, jakie koszty poniesie podczas obowiązywania. Dlatego usługa wypożyczalnia samochodów warszawa jest godna uwagi. Znaczącym wydatkiem przy leasingu jest wspomniana opłata wstępna, dochodzić ona może do około dwudziestu procent wartości nowego pojazdu. Rekompensuje ona leasingodawcy spadek wartości pojazdu w pierwszym roku użytkowania. Nie wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe utrzymują bowiem wartość fakturową pojazdu przez dwanaście miesięcy. Często jest to związane z wykupieniem dodatkowego ubezpieczenia. Gdy natomiast użytkujemy pojazd w formie wynajmu długoterminowego, całe ryzyko związane z wartością końcową spoczywa na usługodawcy. Dlatego usługa wypożyczalnia samochodów Warszawa przykuwa uwagę. Leasing samochodu znacząco obniża zdolność kredytową przedsiębiorstwa. Banki z reguły uznają, że leasingobiorcę obciąża zobowiązanie takie jak kredyt, równe pełnej wartości nowego auta branego w leasing. W sytuacji obecnego zaostrzenia warunków udzielania kredytów oznaczać to może poważne utrudnienia w finansowaniu działalności firmy. Tymczasem opłaty za wynajem długoterminowy pozwalają zachować pełną zdolność kredytową przedsiębiorstwa i nie mają znaczenia dla jego finansów.